Klachten

Bij klachten verzoeken wij u die met uw psycholoog te bespreken. Mocht de klacht niet naar tevredenheid behandeld zijn, dan wordt u in tweede instantie verzocht u zich te wenden tot de praktijk. Als uw klacht voor uw gevoel ook dan niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Klik hier voor de klachtenprocedure van het NIP.

 

Geschillencommissie

Per 1 februari 2017 kunt u ook een klacht indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie van het NIP.  Op dit moment is dat nog niet mogelijk. U kunt op de website van het NIP de meest recente informatie vinden over het indienen van een klacht bij de onafhankelijke geschillencommissie van het NIP. Wilt u deze informatie lezen? Klik dan hier. Zodra de procedure bekend is zal deze pagina geupdate worden.